Thông tin thành viên

601868.jpg";i:1;i:199;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Thái Cần
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thaican107
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Gio Phong
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Xác thực bởi Nguyễn Thị Kim Vân, Nguyễn Thị Kim Vân
Đã đưa lên 78 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 20 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 137 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4822 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này