Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Văn Tuyến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL Việt Thanh
Quận/huyện Quận Tân Bình
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 74 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6837 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10091 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này