Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Chẩu Văn Tiệp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nậm Ban
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 729 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này