Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Kim Cương
Giới tính Nam
Website https://kimcuong278.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân Phong
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Âm nhạc
Giới thiệu Giáo viên dạy Âm nhạc
Xác thực bởi Nguyễn Kim Cương, Đào Quốc Việt
Đã đưa lên 296 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 44 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4229 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này