Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thiệp
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường Tiểu học Trung Sơn số 1
Tỉnh/thành Quảng trị
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 25 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này