Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Quốc Thắng
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Thoại Ngọc Hầu
Tỉnh/thành Tân Phú
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này