Thông tin thành viên

533813.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Đao Tiến Tuyến
Giới tính Nam
Website https://daotientuyen.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Gò Công
Quận/huyện Huyện Phú Tân
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Mạc Thiên An, Phạm Khắc Tuấn
Đã đưa lên 638 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 279 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 409 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 118827 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này