Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Nụ
Giới tính Nữ
Đơn vị Truong THCS hong son
Tỉnh/thành hong son - mi duc - ha noi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1174 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này