Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Đơn vị THCS BINH TÂY
Tỉnh/thành BINH DINH
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1090 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 33 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này