Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Hồng Nguyên
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS lung pu
Tỉnh/thành Mèo vạc - Hà Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 637 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 74 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này