Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hùng Phong
Giới tính Nam
Website https://raumuongluocpt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoan Hùng
Quận/huyện Huyện Đoan Hùng
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Phạm Xuân Công, Vũ Khắc Điệp
Đã đưa lên 231 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 630 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 553 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 81603 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này