Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đồng Văn Luyến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mường Lạn
Quận/huyện Huyện Sốp Cộp
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục
Xác thực bởi Trần Văn Thọ, Cầm Thanh Tùng
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 144 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 782 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này