Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyên Thi Ngoc Trang
Giới tính Nữ
Đơn vị trương thpt phạm thái bường
Tỉnh/thành tỉnh trà vinh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 284 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này