Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Quang Hưng
Giới tính Nam
Website https://nguyenquanghung1980.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Mỹ Phước A
Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Xác thực bởi Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Quang Hưng
Đã đưa lên 1004 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 983 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 741 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 350725 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này