Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Như Quỳnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Thành phố Bắc Giang
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 381 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15890 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này