Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Huy Phú
Giới tính Nam
Website https://hahuyphu.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Cẩm Sơn
Quận/huyện Huyện Cẩm Xuyên
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Trần Minh Bảy, Bay Tram
Đã đưa lên 93 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 255 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2568 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1200 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này