Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Thanh Tra
Giới tính Nam
Đơn vị Trường Thpt võ văn kiệt
Tỉnh/thành vĩnh long
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 2 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này