Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quyết
Giới tính Nam
Website https://nvquyet1960.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Sông Đốc 2
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh/thành Cà Mau
Giới thiệu Cử nhân ngữ văn, chứng chỉ bồi dưỡng CM sau đại học. CSTĐ Cấp tỉnh
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Lâm
Đã đưa lên 613 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 808 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1073 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6585 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này