Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Lương Minh Anh
Giới tính Nữ
Đơn vị Trương THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tỉnh/thành Đăk Kăk
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1965 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 50 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này