Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mai Phương
Giới tính Nữ
Đơn vị truong THCS bach lieu
Tỉnh/thành nghe an
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 28 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này