Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Hoàng Lê Khánh Ly
Giới tính Nữ
Đơn vị TRƯỜNG TH NGUYỄN TH HIỀN
Tỉnh/thành HẢI PHÒNG
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 603 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này