Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Văn Kế
Giới tính Nam
Đơn vị truong thcs binh an
Tỉnh/thành nam dinh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 745 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này