Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Hoa
Giới tính Nữ
Đơn vị thcs động quan
Tỉnh/thành yên bái
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 38 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này