Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Anh Biên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Cồn
Quận/huyện Huyện Hải Hậu
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Lưu Tuấn Nghĩa, Đinh Văn Vang
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 690 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5419 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này