Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Bảo Tuấn
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Lam Sơn
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 2389 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này