Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Thọ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/THONAM85
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mường Lạn
Quận/huyện Huyện Sốp Cộp
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Chiến Thắng
Đã đưa lên 266 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6607 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 163911 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này