Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lý Ngọc Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lyngochai79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quỳnh Thuận
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Hồ Đức Bang, Trần Văn Huyên
Đã đưa lên 29 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 146 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 318 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này