Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Bế Thị Minh Khánh
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Hợp Giang
Tỉnh/thành Cao Bằng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1018 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15766 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này