Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cao Minh Anh
Giới tính Nam
Website https://anhcao97.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hạ Sơn
Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Giới thiệu sweat that fell less than successful ...
Xác thực bởi Đào Việt Long, Nguyễn Chính Bình
Đã đưa lên 877 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1708 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 184276 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này