Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Việt Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bảo Sơn
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 38 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3665 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10705 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này