Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Ngọc Hà
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Lại Yên
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1761 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này