Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Minh Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Phú
Quận/huyện Thị xã Tam Điệp
Tỉnh/thành Ninh Bình
Giới thiệu HSG 5 nam dat nhiu thanh tich cao trong hoc tap
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 13 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này