Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Bùi Hồng Huấn
Giới tính Nam
Đơn vị THCS Song van, tan yen
Tỉnh/thành bac giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 14 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 86 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này