Thông tin thành viên

254892.jpg";i:1;i:175;i:2;i:169;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Huy Hùng
Giới tính Nam
Website https://dayvahoc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ninh Điền
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 760 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 83 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 59 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 55125 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này