Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Diễm
Giới tính Nữ
Website https://thudiem08.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Thúc Duyện
Quận/huyện Huyện Điện Bàn
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Như Thơ, Nguyễn Phú Ninh
Đã đưa lên 513 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 508 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10553 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2046 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này