Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Xuân Sang
Giới tính Nam
Website https://xuansang10.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồng Long
Quận/huyện Huyện Nam Đàn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Sinh học, Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Xuân Sang
Đã đưa lên 694 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2162 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3693 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 143142 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này