Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Quốc Thường
Giới tính Nam
Website https://thuongyenho.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu GVG, CSTĐ cấp tỉnh. Cộng tác viên thanh tra của ngành.
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Trường Thành
Đã đưa lên 822 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 95 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1201 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 33272 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này