Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Duy Hà
Giới tính Nam
Website https://dangduyha.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Xác thực bởi Lê Đê Phê, Phạm Huy Thông
Đã đưa lên 474 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 112 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1532 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24618 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này