Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyến
Giới tính Nữ
Đơn vị trường đại học sư phạm
Tỉnh/thành hà nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 73 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 21068 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19941 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này