Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đoàn Kim Long
Giới tính Nam
Website https://kimlong007.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chi Lăng
Quận/huyện Thành phố Đà Lạt
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 706 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1086 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 160 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 470307 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này