Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thcs Hiệp Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hiệp Hoà
Quận/huyện Huyện Cầu Ngang
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Xác thực bởi Tiêu Trọng Tú, Tiêu Trọng Tú
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 893 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 81 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này