Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thanh Thịnh
Giới tính Nam
Website https://thanhthanhthinh.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 1
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh/thành Cà Mau
Giới thiệu thuong binh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 912 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1461 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2275 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 106429 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này