Thông tin thành viên

199656.jpg";i:1;i:150;i:2;i:174;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Minh Chiến
Giới tính Nam
Website https://chiennc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Bồi
Quận/huyện Huyện Kiến Xương
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Hóa học, Tin học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Nguyễn Việt Bắc
Đã đưa lên 1919 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 348 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 972 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 643739 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này