Thông tin thành viên

197927.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Quân
Giới tính Nam
Website https://saothienbinh2110.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Tiến
Quận/huyện Huyện Yên Phong
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Giới thiệu giáo viên giỏi huyện năm học: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 585 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 521 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 346 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 74916 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này