Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Hạnh Năm
Giới tính Nữ
Website https://hanhnamd.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phả Lại
Quận/huyện Huyện Chí Linh
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Giới thiệu Nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp huyện
Xác thực bởi Phạm Công Đính, Nguyễn Thị Ngọt
Đã đưa lên 826 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 46 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 882 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28628 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này