Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Admin Trường Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trường Hòa
Quận/huyện Huyện Hòa Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Quách Hoàng Long, Quách Long
Đã đưa lên 41 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1038 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10113 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này