Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tấn Đức
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duchan62
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sào Nam
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Đôn Hộ, Nguyễn Đức Tấn
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 595 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15060 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này