Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đinh Hữu Trường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu Bình thường
Xác thực bởi Đinh Hữu Trường, Nguyễn Ngọc Quế
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 27 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 69 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 96 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này