Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Ngọc Tuấn
Giới tính Nữ
Đơn vị Công ty Cổ phần đầu tự và thiết bị Tùng Anh
Tỉnh/thành Hà Nam
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 134 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này