Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Duy Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Huệ
Quận/huyện Huyện Đại Từ
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 524 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 58 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này